Innledning


Mitt navn er Per Arne Godejord, og jeg er førstelektor i IKT ved Handelshøyskolen Nord, faggruppe Marked, organisasjon og ledelse.

hattiBarecelona17Jeg har  ca. 25 års erfaring fra høyere utdanning i egenskap av IT-sjef, foreleser, dekan og veileder.

Dette er min digitale pedagogiske mappe og den presenterer og dokumenterer min pedagogiske utvikling og kompetanse etter at jeg fikk opprykk til førstelektor i desember 2003.

Mappen inneholder følgende:

Jeg har vært tilstede på internett siden 1994 og det meste av tiden i jobbsammenheng. Sterkt påvirket av forskere som Howard Rheingold har jeg utforsket ulike muligheter for faglig bruk av verdensveven, både som foreleser og som dekan. I løpet av årene som har gått siden 1994 har jeg bygget opp en ganske så stor tilstedeværelse på nettet, og har tatt i bruk ulike sosiale medier (eller Web 2.0 som det en gang ble kalt) så snart de dukket opp. Det har derfor vært naturlig for meg å benytte blogg som verktøy når jeg skulle dokumentere både min undervisnings- og utviklingserfaring. Dokumentasjonsbloggen min har hatt ulike utforminger, men etter inspirasjon fra universitetet i Lund og universitetet i Tromsø, har jeg nå utformet den som en pedagogisk mappe.

Advertisements