Undervisningsrepertoar

Perioden 2003/ 2004 – d.d. (Undervisning ved nasjonale institusjoner)
Kurs / Emne
Nivå/ Institusjon/ År
Undervisningsform
Nettressurs
IN907 og IN116 Samfunnsinformatikk
1. og 3. år bachelor/ HiNE / 2003 / 2004 – 2009
Flipped classroom
Web
Wiki
ITL103 IKT i samfunns- og arbeidsliv
EVU/ HiNE / 2006-2008
Asynkron, nettbasert
Blogg
IN209 Praksis i bedrift
2. år bachelor/ HiNE/ 2007
Flipped classroom
Blogg
OAL151 IT som ledelsesverktøy
Årsstudie/ HiNT/ 2013, 2014
Flipped classroom
Blogg
SPO300 Spillkultur og samarbeidsteknologi
3. år bachelor/ HiNT/ 2014
Flipped classroom
Blogg
ITL111 / IKT1002 Grunnleggende inform.behandling
EVU/ HiNE/ Nord U/ 2014-2017
Asynkron, nettbasert
Blogg
ITL112 Læring med IKT/
2 av 4 emner
EVU/ HiNE/ 2014-2015
Asynkron, nettbasert
LMS Moodle
ITL113 Digital dannelse
EVU/ HiNE/ 2018
Asynkron, nettbasert
LMS Fronter
ITL118 Spillbasert læring
EVU/ HiNE/ 2018
Asynkron, nettbasert
LMS Fronter
ITL119 Pedagogisk bruk av sosiale medier
EVU/ HiNE/ 2018
Asynkron, nettbasert
LMS Fronter
SPO1510 Spillkultur
1. år bachelor/ HiNT/ 2015
Flipped classroom
Blogg
IFT203a Observasjon i bedrift
2. år bachelor/ Nord Univ/ 2015 og 201
Asynkron, nettbaser
Blogg
IFT203 Informasjonssystemer i organisasjon
2. år bachelor/ Nord Univ/ 2017
Blended Learning i samarbeid med  Beata Godejord, PhD.
LMS Fronter og Canvas / – med ressurser fra Wiki
IFT203c Ekstern prosjektpraksis
3. år bachelor/ Nord Univ/ 2015-2016 og 2016-2017
Asynkron, nettbasert
Ingen
IFT101 Innføring i informasjonsteknologi
1. år bachelor/ Nord Univ./ 2015 og 2016
Flipped classroom
LMS Fronter
IFT202 IT-Ledelse med vekt på prosjektstyring

 

2. år bachelor/ HiNE/ 2015 (ansvar for hoveddelen av modulen, med temaene Organisasjonsteori, Ledelse, Strategi, og IKT og Jus)

 

Flipped classroom
LMS Moodle
IFT303 Økonomisk styring
3. år bachelor/ HiNE/ 2015
Flipped classroom
LMS Moodle
IFT309 Bachelorprosjekt – Informasjonssystemer (3 grupper)
3. år bachelor/ Nord Univ/ 2016-2017
Veiledning
Ingen
Masteroppgaver
2 stk. MBA og 1 stk. MASIK/ Nord Univ/  2017-2018
Veiledning
Ingen
Advertisements