Undervisningsrepertoar

Perioden 2004 – d.d. (Kun undervisning ved nasjonale institusjoner)
Kurs / Emne
Nivå/ Institusjon/ År
Undervisningsform
Nettressurs
IN116 Samfunnsinformatikk
1. år bachelor/ HiNE / 2004 – 2009
Flipped classroom
Wiki
ITL103 IKT i samfunns- og arbeidsliv
EVU/ HiNE / 2006-2008
Asynkron, nettbasert
Blogg
IN209 Praksis i bedrift
2. år bachelor/ HiNE/ 2007
Flipped classroom
Blogg
OAL151 IT som ledelsesverktøy
Årsstudie/ HiNT/ 2013, 2014
Flipped classroom
Blogg
SPO300 Spillkultur og samarbeidsteknologi
3. år bachelor/ HiNT/ 2014
Flipped classroom
Blogg
ITL111 Grunnleggende inform.behandling
EVU/ HiNE/ 2014-2016
Asynkron, nettbasert
Blogg
ITL112 Læring med IKT/ 2 av 4 emner
EVU/ HiNE/ 2014-2015
Asynkron, nettbasert
Ingen
SPO1510 Spillkultur
1. år bachelor/ HiNT/ 2015
Flipped classroom
Blogg
IFT203a Observasjon i bedrift
2. år bachelor/ Nord Univ/ 2015 og 2016
Asynkron, nettbasert
Blogg
IFT203c Ekstern prosjektpraksis
3. år bachelor/ Nord Univ/ 2015-2016 og 2016-2017
Asynkron, nettbasert
Ingen
IFT101 Innføring i informasjonsteknologi
1. år bachelor/ Nord Univ./ 2015 og 2016
Flipped classroom
Video og presentasjoner i LMS
IFT303 Økonomisk styring
3. år bachelor/ Nord Univ/ 2015
Flipped classroom
Presentasjoner i LMS
IFT309 Bachelorprosjekt – Informasjonssystemer (3 grupper)
3. år bachelor/ Nord Univ/ 2016-2017
Veiledning
Ingen